Cbaextract

Danh sách chất làm ngọt tự nhiên

Nhà »  Giải pháp & Danh sách Sản phẩm »  Danh sách chất làm ngọt tự nhiên

Danh sách chất làm ngọt tự nhiên

Nhà sản xuất: SHANGHAI CBAGRO CO., LTD

2018-03-17

Danh sách chất làm ngọt tự nhiên
Đường stevia
L-Arabinose
Oligosaccharides trong đậu tương (SBOS)
Maltooligosaccharide
Glycyrrhizin
Raffinose
DextroseNgô ngọt
Sucralose
Thaumatin

 

viVietnamese